„Jakość w Cenie”

Program „Jakość w Cenie” to nowy, innowacyjny projekt Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców dedykowany Aptekom i z drugiej strony producentom i dystrybutorom suplementów diety, leków OTC, wyrobów medycznych, dermokosmetyków.
Program „Jakość w Cenie” to pierwsze tego typu rozwiązanie dające szansę na uporządkowanie rynku oraz wzmocnienie producentów i dystrybutorów dbających o jakość swoich produktów. W ramach programu “Jakość w Cenie” firmy suplementowe poddawać się będą systemowi dobrowolnej kontroli jakości zaś merytorycznie nad badaniami suplementów diety czuwać będą eksperci m.in. z Narodowego Instytutu Leków oraz innych renomowanych Instytutów.
Program obejmuje także nowoczesna platforma sprzedażowa. Narzędzie to umożliwi swobodne i ukierunkowane kreowanie swojej polityki cenowej na linii producent – apteka.
Miażdżące wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli a także tocząca się wówczas debata publiczna sprawiła, że “uznaliśmy za konieczne znalezienie rozwiązania, które z jednej strony pozwalałoby rozstrzygnąć raz na zawsze kwestię dyskusji o jakości suplementów diety oferowanych w aptekach, natomiast z drugiej strony dostarczałoby producentom nowych możliwości komunikacji z głównymi odbiorcami ich produktów.
Firmy, które przyłączą się do programu sprzedażowo-jakościowego wyróżniać będzie fakt poddania się badaniom jakościowym. Natomiast uczestniczące w programie apteki otrzymywać będą suplementy o potwierdzonej jakości. W tym miejscu odpowiadamy na oczekiwania środowiska aptekarzy, którzy wyraźnie artykułowali potrzebę oceny jakościowej produktów” - Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalna Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców.