(function() { if(typeof jQuery == 'undefined') return; jQuery(function($) { if($.fn.squeezeBox) { $( 'a.modal' ).squeezeBox({ parse: 'rel' }); $( 'img.modal' ).each( function( i, el ) { $(el).squeezeBox({ handler: 'image', url: $( el ).attr( 'src' ) }); }) } else if(typeof(SqueezeBox) !== 'undefined') { $( 'img.modal' ).each( function( i, el ) { SqueezeBox.assign( el, { handler: 'image', url: $( el ).attr( 'src' ) }); }); } function jModalClose() { if(typeof(SqueezeBox) == 'object') SqueezeBox.close(); else ARK.squeezeBox.close(); } }); })(); jQuery(function($){ $(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"}); });

Informacje ogólne

 

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców” zwaną dalej „Federacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów na szczeblu ogólnokrajowym i arenie między narodowej, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Podejmujemy metodami prawnie dozwolonymi działania zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie interesów zrzeszonych w Federacji pracodawców i mającym związek z gospodarką suplementową w Polsce i Unii Europejskiej.

Podejmujemy działania wpływające na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej gospodarki suplementowej.

Federacja została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora suplementów, jednej z najlepiej rozwijającej się gałęzi polskiej i światowej gospodarki.