Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców” zwaną dalej „Federacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów na szczeblu ogólnokrajowym i arenie między narodowej, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Federacja jest organizacją pracodawców – związkiem pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.).

Federacja posiada osobowość prawną poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII KRS pod numerem 0000612318.

Federacja jako przedsiębiorca rejestrowy jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Wykonując obowiązek informacyjny przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych:
Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa;
Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa przetwarzania danych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przy podjęciu współpracy, zawarciu umowy, przystąpienia do federacji.

Cel przetwarzania danych:
Administrator przetwarza dane osobowe w związku z działalnością związku pracodawców.

Przekazywanie danych:
Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Odbiorcy danych:
Organy administracji publicznej, sądy, notariusze, doradcy podatkowi, inni organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, osoby działające na zlecenie, a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (w tym: współpracownicy, księgowość, podmioty z obsługi IT) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych:
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres.
 
Prawa osoby, której dotyczą dane:
Mają Państwo (Pani, Pan) prawo do:
a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres na stronie Urzędu.