(function() { if(typeof jQuery == 'undefined') return; jQuery(function($) { if($.fn.squeezeBox) { $( 'a.modal' ).squeezeBox({ parse: 'rel' }); $( 'img.modal' ).each( function( i, el ) { $(el).squeezeBox({ handler: 'image', url: $( el ).attr( 'src' ) }); }) } else if(typeof(SqueezeBox) !== 'undefined') { $( 'img.modal' ).each( function( i, el ) { SqueezeBox.assign( el, { handler: 'image', url: $( el ).attr( 'src' ) }); }); } function jModalClose() { if(typeof(SqueezeBox) == 'object') SqueezeBox.close(); else ARK.squeezeBox.close(); } }); })(); jQuery(function($){ $(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"}); });

 

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców” zwaną dalej „Federacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów na szczeblu ogólnokrajowym i arenie między narodowej, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Federacja jest organizacją pracodawców – związkiem pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.).

Federacja posiada osobowość prawną poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII KRS pod numerem 0000612318.

Federacja jako przedsiębiorca rejestrowy jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych.