Naszym nadrzędnym celem zawsze było i będzie zdrowie i dobro konsumenta - FoodForum

Federacja Suplementów skupia polskie firmy, które widzą celowość wypracowania prawidłowych rozwiązań dla branży suplementów i zdecydowanie chcą w tym współuczestniczyć. Naszym zdaniem instytucje państwa powinny się szczególnie skupić nad rozwiązaniem problemu obrotu preparatami w Internecie, który w naszej ocenie jest nie tylko prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia i życia konsumentów, ale również godzi w wizerunek producentów, którzy wytwarzają swoje produkty w wysokich standardach. Jako branża chcemy być postrzegani, jako jeden z ważnych i innowacyjnych segmentów polskiej gospodarki.

więcej na:
http://food-forum.pl/oswiadczenie-federacji-suplementow/