W dniu 21 lutego 2017 roku z inicjatywy Federacji Suplementów i Federacji Konsumentów odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej dotyczącej opracowania systemu kontroli  jakości  produktów z branży suplementów diety .
Spotkanie odbyło się w siedzibie Federacji Konsumentów.
       Zaproszenie  Federacji Suplementów i Federacji Konsumentów  do prac w takiej grupie  przyjęli wybitni eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Narodowego Instytutu Leków, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele samorządu aptekarzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. dr. farm. Agnieszka Białek –Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2. prof. Iwona Wawer - Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
3. dr Katarzyna Paradowska - Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
4. dr Łukasz Kutrzeba - dyrektor rozwoju i dyrektor Instytutu Jakości Jagiellońskie Centrum Innowacji,
5. mgr Barbara Jękot - sekretarz Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie,
6.  prof. Stefan Tyski  - Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego,
7. dr n. med. Igor Łoniewski – lekarz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka,
8. Irena Rej – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska,
9. Ewelina Pacyga - Niedziela – Kierownik ds. Rozwoju, Regulacji  i Kontroli Jakości Novascon,
10. Krzysztof Nowak –Polski Komitet Zielarski,
11. dr Alicja Nocul-Palczewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
12. dr n.farm. Marek Malinowski – Prezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”,
W pracach wzięli udział również reprezentanci Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:
Beata Bakalarska - Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego,
Dorota Balińska-Hajduk - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W dniu 26 stycznia 2017 r. w hotelu Bristol w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Federacją Konferencja prasowa poświęcona niezwykłej roślinie - pelargonii afrykańskiej stosowanej w produkcji suplementów diety.
Konferencję poprowadziła:
prof. dr hab. Iwona Wawer – przewodnicząca Rady Naukowej Federacji Suplementów,
Gościem specjalnym była dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – kierownik Katedry Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sponsorami konferencji byli:

Polski Lek S.A. producent serii produktów Verbascon®
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am sp. z o.o. producent serii produktów ZATOGRIP

 

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym dziennikarzom za aktywne uczestnctwo w Konferencji. Federacja wyraża nadzieję, że ogólna prezentacja dotycząca suplementów diety, Pani prof. Iwony Wawer, oraz prezentacja tytułowej bohaterki konferencji - pelargonii afrykanskiej, Pani dr hab Ilony Kaczmarczyk-Sedlar, pokazały jak ważne dla zdrowia są suplementy diety.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję prasową, która odbędzie się dnia 26.01 (czwartek) w hotelu Bristol w Warszawie o godz. 10.00.
Celem konferencji jest przybliżenie tematu niezwykłej rośliny – pelargonii afrykańskiej, która ma zbawienny wpływ na zwiększenie odporności organizmu człowieka oraz prezentacja innowacyjnych suplementów diety, które powstały w swoim składzie zawierają pelargonię afrykańską.
Konferencję poprowadzi:
prof. dr hab. Iwona Wawer – przewodnicząca Rady Naukowej Federacji Suplementów,
Gościem specjalnym będzie dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – kierownik Katedry Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Sponsorami konferencji są:

Polski Lek S.A. producent serii produktów Verbascon®
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am sp. z o.o. producent serii produktów ZATOGRIP

       

W kolejnej już XIV edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny” prof. Alicja Chybicka i prof. Henryk Skarżyński zostali wyróżnieni jako postacie, które wywarły największy pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia i polską medycynę w 2016 roku. Impreza, już tradycyjnie, odbyła się w stołecznym hotelu Bristol, w której udział wzięli przedstawiceile Polskiej Federacji Suplementów.

W dniu 22.11.2016 r. w Warszawie w Domu Dziennikarza, Centrum Prasowym Foksal odbyło się Seminarium pt. „Suplementy potrzebne dla zdrowia Polaków”.

Seminarium skierowane było do mediów, regulatorów, przedstawicieli branży suplementowej, branży farmaceutycznej oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Federacja będąc orędownikiem tworzenia i propagowania tzw. „Białej Listy” - tj. rekomendowanych i niezbędnych suplementów dla Polaków, przedstawiła podczas seminarium propozycję komunikacji branży z rynkiem na temat suplementów i wpływu suplementów na zdrowie Polaków.

Podczas Seminarium odbyła się debata na temat suplementów niezbędnych dla zdrowia Polaków, którą poprowadzili Prof. dr hab. Iwona Wawer oraz dziennikarz Jacek Cholewiński. W debacie udział wzięli:

- prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik,
- prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński,
- prof. dr hab Jacek Łukaszkiewicz,
- dr n. farm. Katarzyna Paradowska,
- dr Eliza Koniecka-Matyjek.

Bardzo interesujące okazały się prelekcje: prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego o skutkach niedoborów Selenu, prof. dr hab. Jacka Łukaszkiewicza na temat suplementacji Witaminy D3, a także dr n. farm. Katarzyny Paradowskiej na temat Błonnika i jego wpływu na zdrowie Polaków.

Entuzjastycznie przyjęta została także prelekcja Jacka Cholewinskiego, który wprowadził w reguły rządzące prawidłową kumunikacją w wystąpieniach publicznych.