W trakcie sesji Kongresu poruszane będą m.in. problemy związane z prawem żywnościowym. Z inicjatywy Federacji Przewodnicząca Rady Naukowej Federacji Suplementów Pani Prof. Iwona Wawer przedstawi prezentację pt. "Racjonalna suplementacja".

 

Regionalne Konferencje Rad Rodziców - nawiązujące do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej  21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Federacja podjęła rozmowy i negocjacje z Fundacją "Rodzice Szkole" aby w ramach programu Konferencji poruszyć tematykę zdrowego odżywiania i roli suplementów diety w codziennych życiu rodziny.