W dniu 22.11.2016 r. w Warszawie w Domu Dziennikarza, Centrum Prasowym Foksal odbyło się Seminarium pt. „Suplementy potrzebne dla zdrowia Polaków”.

Seminarium skierowane było do mediów, regulatorów, przedstawicieli branży suplementowej, branży farmaceutycznej oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Federacja będąc orędownikiem tworzenia i propagowania tzw. „Białej Listy” - tj. rekomendowanych i niezbędnych suplementów dla Polaków, przedstawiła podczas seminarium propozycję komunikacji branży z rynkiem na temat suplementów i wpływu suplementów na zdrowie Polaków.

Podczas Seminarium odbyła się debata na temat suplementów niezbędnych dla zdrowia Polaków, którą poprowadzili Prof. dr hab. Iwona Wawer oraz dziennikarz Jacek Cholewiński. W debacie udział wzięli:

- prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik,
- prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński,
- prof. dr hab Jacek Łukaszkiewicz,
- dr n. farm. Katarzyna Paradowska,
- dr Eliza Koniecka-Matyjek.

Bardzo interesujące okazały się prelekcje: prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego o skutkach niedoborów Selenu, prof. dr hab. Jacka Łukaszkiewicza na temat suplementacji Witaminy D3, a także dr n. farm. Katarzyny Paradowskiej na temat Błonnika i jego wpływu na zdrowie Polaków.

Entuzjastycznie przyjęta została także prelekcja Jacka Cholewinskiego, który wprowadził w reguły rządzące prawidłową kumunikacją w wystąpieniach publicznych.

W trakcie sesji Kongresu poruszane będą m.in. problemy związane z prawem żywnościowym. Z inicjatywy Federacji Przewodnicząca Rady Naukowej Federacji Suplementów Pani Prof. Iwona Wawer przedstawi prezentację pt. "Racjonalna suplementacja".

 

Regionalne Konferencje Rad Rodziców - nawiązujące do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej  21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Federacja podjęła rozmowy i negocjacje z Fundacją "Rodzice Szkole" aby w ramach programu Konferencji poruszyć tematykę zdrowego odżywiania i roli suplementów diety w codziennych życiu rodziny.